ikfietsbeschaafd.nl

Observaties

Observaties

Observaties

Binnen de opdracht om de veiligheid en het plezier in de provincie te vergroten is Delta Cycling hetgesprek aangegaan met 15 wielerverenigingen. Hiermee wilden we voornamelijk een beter inzicht krijgen in de inspanningen rondom veilig gedrag en de aard van ongevallen.

Inspanningen van de sportieve fietser

Bij de NTFU aangesloten verenigingen kennen een groot verantwoordelijkheidsbesef rondom het thema veiligheid. We zien dat 12 van de 13 gesproken NTFU-verenigingen reeds met een gedragscode werken. De uitgebreidheid hiervan wisselt sterk.

De KNWU verenigingen (2) zijn minder gericht op groepsritten en hebben mede daardoor minder aandacht voor afspraken rondom fietsen op de openbare weg. Daartegenover staat dat de wedstrijdsporter vaak vaardiger is als fietser en zijn uitlaatklep in wedstrijden (op afgesloten parkoersen) kent. De KNWU zou na kunnen denken over een gedragscode wedstrijdsport.

Doordat de meeste verenigingen werken met gedragscodes en een wegkapitein wordt veiligheid geborgd naar de richtlijn / norm van de NTFU. De grootste uitdaging richting meer begrip en beter gedrag op het fietspad lijken op basis van de gesprekken met verenigingen te zitten in;

 • Herhalen en verbeteren van veilig, verstandig en vaardig gedrag.
 • Onderling begrip tussen gebruikers vergroten en werken aan de beeldvorming.
 • Uitdragen van inspanningen rondom gedrag naar de omgeving.
 • Inzetten op bereik van ongeorganiseerde fietsers.

Meer informatie over de inspanningen via de Alliantie Samen Fietsen en de NTFU.

Ongevallen

In minimaal 80% van de fietsongevallen gaat het om eenzijdige* ongevallen.

De zes meest voorkomende ongevallen bij wielerverenigingen rondom de Rotte komen voort uit;

 1. Stuurfouten (onoplettendheid) waardoor iemand ten val komt.
 2. (oneffenheden in) Infrastructuur waardoor stuur uit handen wordt geslagen en er één iemand of meerderen ten val komen.
 3. Onvoorzichtigheid waardoor er een botsing plaatsvindt.
 4. Onverwachte beweging in de groep waardoor er een valpartij in de groep is.
 5. Obstakels op of aan de weg (zoals paaltjes) waardoor één of meerdere renners ten val komen.
 6. Conflict met andere gebruiker met een botsing tot gevolg.

De vraag is in hoeverre dit soort ongevallen uit te bannen zijn. Als we dit aan verenigingen voorleggen dan horen we verschillende inspanningen maar ook consensus.

 • Stuurfouten en onverwachte bewegingen hebben met vaardigheid en fitheid te maken. Hierin speelt de vereniging een belangrijke rol bij indeling van groepen, bespreekbaarheid van voortgang rit en aanbod van (vaardigheids)trainingen.
 • Bij het maken van routes wordt er reeds gekeken naar de juiste infrastructuur en beperkt aantal obstakels/objecten. Hierin spelen de koprijders een belangrijke rol. Daarnaast is de Fietsersbond actief bezig met het verwijderen van obstakels plus verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer en zien een aantal van de NTFU verenigingen kansen om op een snelle manier zwakke plekken door te geven aan de provincie.
 • Conflicten met andere gebruikers bestaan voornamelijk door (ongewenst) gedrag, drukte en inschattingsfouten. Infrastructureel kunnen meer scheiding tussen snel en langzaam (fiets)verkeer kunnen een oplossing bieden evenals een beperkt aantal zijwegen, een lagere maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer en veilige oversteekplekken.
 • Onvoorzichtigheid zit vaak in vaardigheden en ervaring. Het is belangrijk om fietsers bewust te maken van de gevaren en voorzichtigheid die geboden is. Hier speelt vooral een goed coachende en (zichzelf) corrigerende groep een rol.
 • Doorgaans leiden valpartijen door onvoorzichtigheid en conflicten met andere gebruikers tot het zwaarste letsel. Binnen veel verenigingen wordt ook binnen en buiten de gedragscode aandacht besteed aan deugdelijk materiaal (het voertuig). Is niet alleen de fietser maar ook de fiets in staat om om te gaan met onverwachte situaties zoals bijsturen (banden), remmen of bellen.
 • Tot slot komt een ongeval doorgaans door verschillende oorzaken. Het SWOV schrijft hierover;

Meestal is het een combinatie van meerdere factoren die tot een verkeersongeval leidt. Aan het ontstaan van een fietsongeval dragen factoren bij op het terrein van infrastructuur, voertuig en gedrag. Vaak is er ook een samenspel tussen onveilig gedrag van de fietser en onveilig gedrag van een andere verkeersdeelnemer.

*eenzijdig wil zeggen dat de fietser ten val komt zonder in aanraking te komen met een medeweggebruiker